Ümraniye 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

OKULUMUZUN TARİHÇESİ


Okulumuz 1986 yılında 30 Ağustos İlköğretim Okulu binası olarak yapılmış, 30 Ağustos İlköğretim Okuluna yeni bina yapılmasından sonra 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren 30 Ağustos Kız Teknik ve Meslek Lisesi olarak hizmete açılmıştır. 01.05.2014 tarihli 2014/8 sayılı Meslekî ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması konulu genelge ile adı 30 Ağustos Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişmiş ve 9. Sınıflardan itibaren Mesleki Anadolu Lisesi öğretim programı uygulanmaya başlamıştır.


Okulumuz bölgenin ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını gidermek amacıyla kurulmuştur. Okulumuz sadece eğitim veren değil, süreci canlı yaşayan ve öğrenme sürecine aktif olarak katılan bir eğitim kurumu olmayı hedeflemiştir.


2005 yılında okulumuza kayıt için başvuran öğrenci sayısı 289 iken 2014 yılına geldiğimizde okulumuzda toplam 153 Açık Lise(Yaygın) KTML 642 öğrenci olmak üzere 795 bulunmaktadır.


Ümraniye ilçesinin ikinci Kız meslek Lisesi olması sebebiyle, yöneticilerimizin ve öğretmen kadromuzun olağanüstü çabasıyla tercih edilen bir okul haline gelmiştir. Profesyonel bir öğretmen kadrosu ve çalışkan bir idari kadroyla okulun fiziki durumunu da çevre imkânlarıyla düzelterek başarıya emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır.


Okulumuzda;


Bilişim Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında eğitim verilmeye devam edilmektedir. 

Misyon:

Topluma değer katan, gelenek ve göreneklerine bağlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, insancıl, çevreye ve topluma karşı duyarlı, araştıran ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek.

Vizyon:

Kız Meslek Liselerinin Kutup Yıldızı Olmak