Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

1984-1985 Öğretim yılında, Sayın A.Ferit OBUT ´un (Kurucu) müdürlüğünde eğitim ve öğretime açılan okulumuzda 1987 yılından itibaren beş yıl süreli Türk-Japon İşbirliği Eğitim Projesi ( JICA ) uygulaması başlatıldı. Bu beş yıllık süre içerisinde, Proje fiziki alt yapısının kuruluşu tamamlandı, eğitim materyalleri hazırlandı. Teçhizat ve araç gereçlerin Japonya´dan intikali, ögretmenlerimizin Japonya´da egitimi, okulumuzda görev alan Japon uzmanlarla birlikte yapılan çalışmalar eksiksiz bir biçimda sonuçlandırıldı.  


  Mevcut bölümler zamanla kapatılarak proje kapsamında açılan Endüstri Meslek Lisesi bünyesindeki Elektrik ve Elektronik bölümlerine ilave olarak; 1991-1992 öğretim yılından itibaren Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümü eğitim ve öğretime açıldı. 1993-1994 öğretim yılında 24 derslik ve 30 dairelik lojman ilavesi ve 1994-1995 öğretim yılından itibaren Anadolu Teknik Lisesi´ nin Elektrik ve Elektronik bölümleri açılmıştır.


  1999 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra okulumuzun atölye binaları yenilenerek okulumuz şimdiki görünümüne kavuşmuş ve okulumuz günümüzde tek kampüs çatısı altında birleştirilerek tüm öğrencilerimizin aynı ortamda ders görmeleri sağlanmıştır.


2012-2016 Eğitim-Öğretim yıllarında Mehmet Ali Şahin tarafından yürütülen okul müdürlüğü 2016 Temmuz ayından itibaren Alparslan ÖZ tarafından yerine getirilmektedir.

Misyon:

Biz Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, öğrencilerimizi, Milli kimliğini kazanmış, kendisiyle barışık iyi vatandaş, insani değerleri benimsemiş dünya ile barışık iyi insan, çağın gereklerine uygun, toplumun ve iş hayatının gerektirdiği niteliklere ve yeterliliklere sahip iyi meslek elemanı olarak yetiştirmek, Bütün Öğrencilerimizin çağdaş uygarlığın gelişiminde etkin, yenilikçi, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, araştırmacı; soyut, özgür ve bilimsel düşünmeyi gerçek bilgiye ulaşmada bir yol olarak kabul eden; dengeli, sağlıklı, üretken bireyler yetiştiren, mücadeleci, planlı bir şekilde öğrencilerimizi kendi mesleklerinde en iyiyi öğretmek, bilgi ve beceri kazandırmak. Atatürkçülüğün özüyle ülkemizin kalkınmasını hedefleyen, hoşgörülü, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek.

Vizyon:

Çevresinde övgü ile bahsedilen, çağın önünde gelen bir okul olma; sürekli iyileşme ekseninde, sanayi kesimine örnek oluşturacak yeniliklerin öncüsü nesiller yetiştirme. Dünya ve AB ülkelerince akredite edilmiş ülkesinde saygın ve bölgesinde öncelikle tercih edilen eğitim kurumuna dönüştürme. Milli Eğitim’in Genel Amaçları doğrultusunda: Adaletin, barışın, hoşgörünün, karşılıklı saygı ve sevginin hakim olduğu, sorumlulukların ve özgürlüklerin dengesinin kurulduğu bir ortamda, öğrencilerimizi yetiştirmek.