Şişli Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Osmanlı Devleti döneminde ok atan nişancıların bir kaptan komutasında eğitim yaptıkları yerde kurulması nedeniyle KAPTAN PAŞA adıyla anılan okulumuz 1970 yılında ortaokul olarak hizmete açılmıştır.


1976 yılında Şişli Kaptan Paşa Lisesi adıyla genel liseye dönüşmüştür.1976'dan 1983'e kadar Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu ile ortak binada eğitim yapan okulumuz, 1991-1992 öğretim yılında, ilköğretim okullarına geçiş nedeniyle, ilkokulun kendi binasına taşınması sonucunda bağımsız liseye dönüştürülmüştür.


 


2001 yılında MLO kapsamına alınan okulumuz, 2004 yılında Kaptan Paşa Lisesinden, Halil Rıfat Paşa Lisesine dönüştürülmüştür. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında okul binası yeniden yapılmak üzere yıkıldığından, bu dönemde eğitim öğretim faaliyetlerini Hüseyin Avni Kurşun İlköğretim Okulunda sürdürmüştür.


 


Okulumuz 2009-2010 Eğitim öğretim yılında ise 13 derslikli yeni binasında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.


2010-2011 Eğitim öğretim yılında dönüşerek, genel lise türünden, meslek lisesi çatısı altına alınmış ve HALİL RIFAT PAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ adıyla "Bilişim Teknolojileri" Alanında eğitim öğretim faaliyetine devam etmiştir.


2014-2015 Eğitim öğretim yılında ise Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında okulumuzun adı HALİL RIFAT PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ olmuştur.


2018-2019 yılında "Elektrik/Elektronik Teknolojisi" Alanı okulumuz bünyesine dahil edilmiştir.


Okulumuz halen 15 dersli, 6 bilişim teknolojileri atölyesi ve 2 elektrik/elektronik teknolojisi atölyesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında eğitim öğretime devam etmektedir.

Misyon:

Meslek eğitiminde ulusal ve uluslar arası seviyenin yakalanarak, ülkemiz sanayi ve endüstrisinin ihtiyaç duyduğu, ara elemanları yetiştirerek, ülke ihtiyacına sunmaktadır. Bu amaçla, bir taraftan, yönetici öğretmen kadrosu ve yardımcı personelimizin bilgi ve uygulama kabiliyetini arttırarak, diğer taraftan,eğitim ve öğretimin ihtiyaç duyduğu donanımın kurulması ve öğrenci faydasına sunulması çalışmalarımızın esasını teşkil edecektir.

Vizyon:

Okulumuzun Mesleki Teknik Eğitim Öğretimde, bir taraftan dünyadaki ulaşılan seviyeyi yakalaması, diğer taraftan ülkemizin şartlarına en uygun meslek adamı ihtiyacının karşılandığı örnek okul olmak hedefimizdir.