Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuz 1993 yılında bilgisayar, elektrik, elektronik bölümlerine kayıtlı 300 öğrencisi ile eğitim öğretime açılmıştır.1995/96 döneminde kimya ve yapı ressamlığı bölümleri 96/97 yılında meb işbirliğiyle İHKİP işbirliğiyle konfeksiyon Makineleri, 2002/2003 yılında metal işleri, mobilya dekorasyon bölümleri açılmıştır.2005/2006 yılında ise anadolu meslek lisesi kurularak bünyesinde 1 bilgisayar sınıfı açılmıştır. Öğrenim süremiz 2005/2006 eğitim öğretimn yılından itibaren, modüler eğitim sistemine geçiş ile birlikte 4 yıla çıkarılmıştır. 

Misyon:

Bulunduğu çevredeki bireyin hak ve düşüncelerine saygı duymayı öğretmek için gerekli ortamı hazırlamak. Davranışlar ve öğrenme sürecinde sorumluluk alabilme olgusunu geliştirmek. Öğrenim sürecinde akılcı yaklaşım sağlamayı oluşturmak. Etkin ve aktif öğrenmeyi özendirmek. Spor ve sanatta gelişimi desteklemek. Dürüstlük , arkadaşlık , dostluk , iyilik duygularını geliştirmek. Çevreye duyarlılık duygularını kazandırmak. Ruhi ve fiziki sağlığın önemini anlatmak. Yüksek ögrenime geçiş için rehberlik etmek ve hazırlamak. Topluma hizmet olgusunu geliştirmek. Araştırma ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayacak çevre oluşturmak. Öğrencide bağımsız çalışma ve buna bağlı olarak memnuniyeti ön plana çıkarmak. Öğrenmeyi öğretmek ve buna özendirmek.

Vizyon:

Milli Eğitim Temel Kanununda öngörülen genel amaçlar ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alarak onları akademik ve sosyal yönden , ulusal ve uluslararası toplumların değerli bireyleri olmaya hazırlamak ve örnek bir dünya okulu olmaktır.