Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

"İMKB Eğitim Fonu" desteği ile okul yapımı için başlatılan "Ulusal Eğitime Fiziksel Katkı Projesi - EFİKAP" projesi kapsamında yapılan okulumuz eski adı "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)" şimdiki adı "Borsa İstanbul A.Ş." tarafından Kıraç-Esenyurt mevkiinde yapılmış olup toplam 20 Dönümlük alanda 2003 yılında eğitim ve öğretim hizmetine açılmıştır.  


 Okul, mevcut piyasa koşulları ve çevre endüstri kolları bakımından teknik eğitim konusundaki mevcut açığı dikkate almakta ve bu alandaki yatırımlara örnek teşkil etmektedir.


 Okulumuzda, 1) Bilişim Teknolojileri, 2) Elektrik- Elektronik Teknolojisi, 3) İnşaat Teknolojisi, 4) Metal Teknolojisi, 5) Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme olmak üzere 5 alan bulunmaktadır. Bu alanlar çevresel iş durumu ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda açılmıştır.


 Okulumuzdaki kültür derslerinin ve idari işlemlerin yürütülmesi için Ana bina, Elektrik-Elektronik Teknolojisine ait atölye binası, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeye ait atölye binası, Metal Teknolojisine ait atölye binası, Bilişim Teknolojileri ve İnşaat Teknolojisinin ortak kullandığı atölye binası olmak üzere toplam 5 bina bulunmaktadır.

Misyon:

Öğrencilerimizi ve çevremizi Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, disiplinli mesleki ve ahlaki yeterliliğe sahip, kendine güvenen ve her türlü gelişmeyi dinamik ve demokratik anlayışla özümsemiş toplumun fertleri olarak yetiştirmektir.

Vizyon:

Bölgemizde mesleğinin gerektirdiği eğitimi almış ve ahlakını özümsemiş ara elemanla, sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturan ve tercih edilen kurum olan, yüksek öğrenime daha fazla öğrenci gönderen, mesleki niteliğinin yanında sosyal ve kültürel yönden yeteneklerinin farkında olan ve kullanabilen sağlıklı ve başarılı bireylerin oluşmasına katkıda bulunan, AB standartlarına eşdeğer eğitim olanaklarına sahip, örnek bir okul olmaktır.