General Ali Rıza Ersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuz 1983-1984 Öğretim yılında 60.Yıl Anadolu Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.


Dr. İclal ERSİN Hanımefendi tarafından yaptırılan okul binamız 1988-1989 öğretim yılından itibaren yaptırılan 14 derslikli General Ali Rıza Ersin Lisesi adı altında ortaokul ve lise birlikte öğrenime devam etmiştir.


Karma olarak eğitim yapan okulumuzda 1992-1993 öğretim yılında bahçemize üç derslikli prefabrik bina ve iki katlı, altı kantin olarak kullanılmak üzere üst katında dört oda olan bir idare binası yapılmıştır ancak binanın arsası 60.Yıl Anadolu ilkokuluna ait olduğu anlaşıldığından söz konusu ilkokul yeniden yapılırken söz konusu bina yıkılmıştır.


1993-1994 öğretim yılında ortaokullarda son mezunlarını veren okulumuz 1994-1995 öğretim yılından itibaren sadece lise olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.


1997-1998 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı bölüm açılmış ve bu bölüme 80 öğrenci kaydedilmiştir.


2005-2006 öğretim yılında 4 yıllık eğitime geçilmiştir. 


2013-2014 öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.


Okulumuz İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) projesi kapsamında 2017 yılı Kasım ayında yıkılarak yeniden yapımına başlanmıştır.

Misyon:

Demokratik, laik Cumhuriyetin temel ilkelerini benimsemiş, çağının sorunlarına duyarlı, öğrenmekten sevinç duyan, değişime ve teknolojik gelişime açık, sanata duyarlı nesiller yetiştirmek için her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak paylaşımın, kendini geliştirmenin, bireysel zenginliğin dikkate alındığı, bir eğitim ortamı hazırlayarak bir üst öğrenim kurumuna öğrenci hazırlamak.

Vizyon:

Ortak Emeklerle Bireysel Destanların Yazılacağı Bir Eğitim, Bilim ve Kültür Okulu olmak.