Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi

Okulumuz 1997 (15/09/1997) yılında Atatürk Lisesi olarak devlet tarafından kurulmuştur. Hali hazırda 5 mesleki alan ve genel ve anadolu liseleri de mevcuttur. Okulda 2022 yılı itibariyle 1700 civarında öğrenci ve 86 öğretmen kadrosu mevcuttur. Okulda bulunan 25 derslik dışında Bilgisayar labaratuarları 5 Diğer alan atölyeleri ise yine 5´tir. Yine 1 Adet biyoloji labaratuarı mevcuttur.


Mesleki alanları:


Muhasebe ve Finansman Alanı Bilgisayarlı Muhasebe Dalı

Pazarlama ve Perakende Alanı Sigortacılık Dalı

Bilişim Teknolojileri Alanı Web Programcılığı Dalı

Makine Teknolojileri Alanı Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Dalı

Elektrik & Elektronik Teknolojileri Alanı Görüntü ve Ses Sistemleri Dalı

Misyon:

Milli Eğitimin Temel Kanunu’nun belirttiği genel amaçlar çerçevesinde Atatürk İlke Ve İnkılâplarına bağlı, ulusun insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yaşamı seven çağdaş katılımcı yaratıcı insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti`ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş kendini yenileyen, güvenli ve mutlu bireyler yetiştirmek için varız.

Vizyon:

Okuyan, anlayan, konuşan, soru soran, sorun çözen, birlikte konuşabilen, paylaşan, sevgiyi özümsemiş, özgür düşünceli, uygar, ülkelerdeki gelişmeleri izleyen, olumlu gördüklerini yenilikçi metotları teknolojiyi kullanabilen, okuduğu alanla ilgili edinmiş olduğu bilgi ve beceri ve deneyimleri iş hayatına başarıyla aktarabilen , ulusal ve evrensel yönelimli bireyler yetiştirmek, bu değerlerin tamamını ona kazandırmanın yanında topluma yararlı olmayı hedefleyen bir kişiliği oluşturacak değerleri de kazandırmaktır.