Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuz 2010 – 2011 Eğitim – Öğretim yılında öğrenime açılmıştır. Okulumuz bünyesinde


Anadolu Meslek Lisesi

Teknik Lise

olmak üzere 2 farklı okul türünde öğrenci bulunmakta ve bu öğrenciler


Bilişim Teknolojileri Alanı

Fotoğrafçılık ve Grafik Alanı

Matbaa Teknolojisi Alanı

olmak üzere 3 farklı alanda eğitim görmektedirler.

Misyon:

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, öğrenme yöntemlerine uyum sağlayan, değişime açık, gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, ekip çalışmalarına yatkın, yüksek nitelikli, mesleki bilgi ile donanmış, çevrenin istihdam ihtiyacını karşılayabilecek sektörün aradığı nitelikte elemanlar yetiştirmek.

Vizyon:

Ülkesine ve mesleğini seven, kendisine güvenen araştırmacı, dünyadaki ve eğitimdeki bilimsel gelişmeleri özümseyen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, hedefe ulaşmada pratik ve kalıcı çözümler üretebilen, yaratıcı ve çağdaş bireyler yetiştirmektir.