Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanının Web Programcılığı, Veri Tabanı Programcılığı, Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi yanında Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri dallarında eğitim verilmektedir. Köklü bir kurum kültürüne de sahip olan okulumuz İstanbul'da alanında uzman okullardan birisidir. Okulumuzda 4 bilgisayar laboratuvarı, 1 Ağ ve Siber Güvenlik Laboratuvarı, 1 Elektronik Laboratuvarı, 1 sistem bakım atölyesi ve 1 Yer Hizmetleri laboratuvarı bulunmaktadır.

Tarihçe:

Hayırsever işadamı Sayın Abdurrahman BİLİMLİ tarafından yaptırılan Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar ve Uçak teknisyenliği bölümleriyle öğretime başlamıştır.


Hayırsever işadamı Sayın Abdurrahman BİLİMLİ tarafından yaptırılan Bağcılar Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar ve Uçak teknisyenliği bölümleriyle öğretime başlamıştır.


1998 yılında Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi ile birleşerek A.Nermin Bilimli Endüstriyel Okulları adı altında eğitimine devam eden okulumuz 2004 yılına kadar Bilgisayar ve Uçak Bölümleriyle eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Okulumuz 06 Eylül 2004 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Abdurrahman ve Nermin Bilimli Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi olarak sadece Bilgisayar Bölümü alanında eğitimini sürdürmesine karar verilmiştir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanlarında eğitim vermektedir.


Okulumuzda sosyal tesis olarak halı saha, açık voleybol sahası, kütüphane, seminer salonu, 400 kişilik çok amaçlı toplantı ve konferans salonu ile kantinimiz bulunmakta, öğrencilerimize ve okulumuzdaki kurs ve seminerlere katılımda bulunan kişilere hizmet vermektedir.


Bu etkinlik sahaları imkan bulundukça daha da genişletilerek tüm olanakların öğrencilerimizin hizmetine sunulması okulumuzun öncelikli hedeflerindendir.

Misyon:

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yaşadığımız çağın gereği olan nitelikleri kazanmış, iletişim kurabilen, bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisine sahip, teknolojiyi kullanabilen,araştırmacı ve üretken, bilgiyi paylaşan, insanlık değerlerine sahip çıkan, problem çözme becerisi kazanmış,öğretim programlarında belirtilen hedeflere yönelebilen; kendisine ve başkalarına değer veren, okulun okulunu ve öğrenmeyi önemseyen, moral ve ahlaki değerlere sahip,sanata ve insanlığa sahip çıkabilme gibi kişisel değerleri özümsemiş; kendi kendini yönetebilen, mantıklı düşünen, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip, araştırmacı, zamanı verimli olarak kullanabilen,sorgulayıcı, estetik duygusunu kendinde geliştirmiş, gelişim için risk alabilen, duygusal olarak dengeli, başkalarında ilgi uyandırma becerileriyle donanmış,sosyal gelişimini tamamlamış ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen,bilişim sektörünün ihtiyacı olan kalifiye,sorumluluk alabilecek bireyler yetiştirmek için varız.

Vizyon:

* Gelişen teknolojiyi yakalamak ve uygulamak için var olan okulumuz öğretmen ve öğrencilerinden övgü ile söz edilen ulusuna bağlı toplumun değerlerine saygılı, çağı yakalamış ve onu geçmeye çalışan teknolojik aydınlanmanın öncüsü adaletin, barışın hoşgörünün karşılıklı saygı ve sevginin hakim olduğu sorumlulukların ve özgürlüklerinin dengesini kurulduğu bir ortamda ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü yetiştirmek. * Tüm bunların geliştirmek için esnek katılımcı ve demokratik bir okul kültürü ve örgütlenmesine inanır.