Projenin Genel Amacı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bilişim teknolojileri alanlarındaki gençlerin yenilikçi ve bilişim alanındaki teknik kabiliyetlerinin yazılım sektörü ihtiyaçları doğrultusunda artırılması ile büyümekte olan yazılım sektörünün artan nitelikli işgücü ihtiyacını düzenli olarak karşılamak ve ilgili liselerin yenilikçi eğitimler ve uygulamaların yapıldığı merkezler haline getirilerek iş birliği modelinin geliştirilmesidir.

  • MTAL’lerde bilişim teknolojileri alanı yazılım laboratuvar altyapısının geliştirilmesi
  • Yazılım firmaları ve MTAL’ler arasında bağ kurma amacıyla faydalı model geliştirilmesi
  • MTAL öğrencilerinin doğrudan istihdam edilmesi yoluyla takip eden yıllarda Meslek Liselerine olan talebin artırılması
  • MTAL’lerde görev yapan bilişim teknolojileri alanı öğretmenlerinin sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve ileri seviye yazılım konularında bilgi birikiminin artırılması, hızla değişen teknolojiye uygun eğitim ve öğretim uygulamalarının gerçekleştirilmesi
  • MTAL 11.sınıf öğrencilerine zenginleştirilmiş yazılım eğitimi ve 11. ve 12. sınıf öğrencilerine HAMİ yazılım firmaları eşliğinde pratik uygulamalar eğitimi verilerek yazılım programcısı ve destek personeli kadrolarında yetkinleştirilmeleri yoluyla istihdam edilebilirliğinin arttırılması

Proje Ortağı

Proje Paydaşları

Destekçilerimiz

Proje Hedef Kitlesi

İstanbul'da bilişim teknolojileri alanı bulunan MTAL'ler
Nihai Yararlanıcı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hedef Kitle
MTAL bilişim teknolojileri alanı 11. ve 12. sınıf öğrencileri
Hedef Kitle
Yarı veya tam zamanlı istihdam edilen gençlerin aileleri
Nihai Yararlanıcı
Okul HAMİ'si olan yazılım firmaları
Nihai Yararlanıcı
Güncel yazılımlar konusunda eğitim alan bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri
Hedef Kitle

Beklenen Sonuçlar

Proje ara ve nihai raporlamalar
Proje takip dokümanları
Öğrenci İngilizce seviyelerinde %20 artış
Tüm öğrencilere 72 saatlik online İngilizce eğitimi
400 öğrenciye bireysel rehberlik hizmeti
Eğitim içerikleri 1M Yazılımcı projesine ve az gelişmiş illere okullara eğitim modülü olarak sağlanacaktır
MELYAZ web sitesi
5 roll-up banner 1000 proje kitapçığı 50 afiş 3 sosyal medya kampanyası
Her okulda 56 saat öğrenci ustalık eğitimi
133 saat robotik ve yapay zeka eğitimi
Öğrencilere 6 seminer ve konferans
192 saat öğretmen ek eğitimleri
3 proje lansmanı
İstihdama yönelen öğrencilerin %40’ının istihdamı
260 saat temel ve 532 saat ileri seviye yazılım eğitimi
400 öğrenciye katılım sertifikası 50 öğrenciye başarı sertifikası
1 robotik ve yapay zeka eğitim modülü
9 temel ve ileri seviye yazılım eğitim modülü
20 yazılım temini
20 okulda yazılım laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
Teknik Yeterlilik Testlerinde %20 skor artışı
400 öğrenciye Teknik Yeterlilik Testi
1 online sınıf eğitim yazılımı temin edilecek
20 lise 80 öğretmen 400 öğrenci

S.S.S

Bu proje ne kadar sürecek?
Projede hedeflenen istihdam oranı nedir ?
Proje kapsamında öğrencilere kaç saat yazılım eğitimi verilecek ?
Bu projeden kaç öğrenci ve öğretmen faydalanacak ?
Projemiz 18 ay sürecektir.
Melyaz projemizde istihdama yönelen öğrencinin %40'ının istihdamı sağlanacaktır.
260 saat temel, 532 saat ileri seviye yazılım eğitimi, 133 saat robotik ve yapay zeka eğitimi verilecektir.
Melyaz projemizde 20 okuldan 400 öğrenci ve 80 öğretmen faydalanacaktır.