Projenin Genel Amacı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (MTAL) bilişim teknolojileri alanlarındaki gençlerin yenilikçi ve bilişim alanındaki teknik kabiliyetlerinin yazılım sektörü ihtiyaçları doğrultusunda artırılması ile büyümekte olan yazılım sektörünün artan nitelikli işgücü ihtiyacını düzenli olarak karşılamak ve ilgili liselerin yenilikçi eğitimler ve uygulamaların yapıldığı merkezler haline getirilerek iş birliği modelinin geliştirilmesidir.

  • MTAL 11.sınıf öğrencilerine zenginleştirilmiş yazılım eğitimi ve 11. ve 12. sınıf öğrencilerine HAMİ yazılım firmaları eşliğinde pratik uygulamalar eğitimi verilerek yazılım programcısı ve destek personeli kadrolarında yetkinleştirilmeleri yoluyla istihdam edilebilirliğinin arttırılması
  • MTAL’lerde görev yapan bilişim teknolojileri alanı öğretmenlerinin sektörün ihtiyaç duyduğu güncel ve ileri seviye yazılım konularında bilgi birikiminin artırılması, hızla değişen teknolojiye uygun eğitim ve öğretim uygulamalarının gerçekleştirilmesi
  • MTAL öğrencilerinin doğrudan istihdam edilmesi yoluyla takip eden yıllarda Meslek Liselerine olan talebin artırılması
  • Yazılım firmaları ve MTAL’ler arasında bağ kurma amacıyla faydalı model geliştirilmesi
  • MTAL’lerde bilişim teknolojileri alanı yazılım laboratuvar altyapısının geliştirilmesi

Proje Ortağı

Proje Paydaşları

Destekçilerimiz

Proje Hedef Kitlesi

İstanbul'da bilişim teknolojileri alanı bulunan MTAL'ler
Nihai Yararlanıcı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hedef Kitle
MTAL bilişim teknolojileri alanı 11. ve 12. sınıf öğrencileri
Hedef Kitle
Yarı veya tam zamanlı istihdam edilen gençlerin aileleri
Nihai Yararlanıcı
Okul HAMİ'si olan yazılım firmaları
Nihai Yararlanıcı
Güncel yazılımlar konusunda eğitim alan bilişim teknolojileri alanı öğretmenleri
Hedef Kitle

Beklenen Sonuçlar

20 lise 80 öğretmen 400 öğrenci
1 online sınıf eğitim yazılımı temin edilecek
400 öğrenciye Teknik Yeterlilik Testi
Teknik Yeterlilik Testlerinde %20 skor artışı
20 okulda yazılım laboratuvar altyapısının güçlendirilmesi
20 yazılım temini
9 temel ve ileri seviye yazılım eğitim modülü
1 robotik ve yapay zeka eğitim modülü
400 öğrenciye katılım sertifikası 50 öğrenciye başarı sertifikası
260 saat temel ve 532 saat ileri seviye yazılım eğitimi
İstihdama yönelen öğrencilerin %40’ının istihdamı
3 proje lansmanı
192 saat öğretmen ek eğitimleri
Öğrencilere 6 seminer ve konferans
133 saat robotik ve yapay zeka eğitimi
Her okulda 56 saat öğrenci ustalık eğitimi
5 roll-up banner 1000 proje kitapçığı 50 afiş 3 sosyal medya kampanyası
MELYAZ web sitesi
Eğitim içerikleri 1M Yazılımcı projesine ve az gelişmiş illere okullara eğitim modülü olarak sağlanacaktır
400 öğrenciye bireysel rehberlik hizmeti
Tüm öğrencilere 72 saatlik online İngilizce eğitimi
Öğrenci İngilizce seviyelerinde %20 artış
Proje takip dokümanları
Proje ara ve nihai raporlamalar

S.S.S

Bu projeden kaç öğrenci ve öğretmen faydalanacak ?
Proje kapsamında öğrencilere kaç saat yazılım eğitimi verilecek ?
Projede hedeflenen istihdam oranı nedir ?
Bu proje ne kadar sürecek?
Melyaz projemizde 20 okuldan 400 öğrenci ve 80 öğretmen faydalanacaktır.
260 saat temel, 532 saat ileri seviye yazılım eğitimi, 133 saat robotik ve yapay zeka eğitimi verilecektir.
Melyaz projemizde istihdama yönelen öğrencinin %40'ının istihdamı sağlanacaktır.
Projemiz 18 ay sürecektir.